עמוד:27

המטייליםהצעירים דפנה : אפשר לדוג דגים בככרת ? דני . מותר לישון על החו ף ? נירה י כןסוכן לש י חות רחוק בכנךת ? רם : כדאי לשוט בסיךה בלילה ? ענת י - צריך להביא משחה נגד יתושים ? כתבו במחבךת מה כל י > ד שואל . הסתכלו ; - : - בדוגמה : T : - דפנה שואלת אם דני שואל אם נירה רם ענת הנ / ט"לים הצעירים ו אפשר להקנות את המלים התדשות כעזרת הציורים . התלמידים קוראים את המחשבות של המטיילים באוטובוס ומשערים את התשובות . למשל : אני חושב שמסוכן לשחות בכנרח . הפיכת משפטים מדיבור ישיר לדיבור עקיף : בתרגיל נתון הפועל "לשאול , " המחייב הוספת מלת השאלה "אם : " דפנה שואלת אם ... התלמידים יכולים לשאול שאלות נוספות על הכנרת ולתרגל בזונות : תלמיד א שואל שאלה , ותלמיד ב הופך את השאלה לדיבור עקיף : הוא שואל אם ... קראי לדוג חוף מסוכן י לג חות לשוט סירה משחה יתוש אחיי ^ ' ל » יאל { ם כתבו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר