עמוד:19

מי אמר את המשפטים האלה ? סמנו : - קו 1- כמו : בדוגמה ! - 'י : ו התרגשתי מאוד כאשר ראיתי מלים בעברית עתיקה . אולי העז נכנסה למערה ? קניתי מהסוחר מגילות חשובות מאוד . ו אולי יש כסף וזהב בכדים ? ן מכרתי את המגילות לפרופסור סוקניק מהאוניברסיטה . חבל שמצאנו בכדים רק מגילות . י קניתי מהרועים מגילות במעט כסף . האוצר מאנייה . קומראן ( כעמור : ( 18 כדאי ללמד את המלים החדשות שבשוליים בהקשר אחר לפני קריאת הטקסט . הצעות לשא ^ ה לגנה.- איך הגיע הרועה הבדווי למערה ? מה היה בתוך הכדים ? למה פרופסור סוקניק כתב ביומן שלו שמצאו אוצר במערות קומראן ? פנטומימה : תלמיד אחד קורא את הסיפור לאט ובהפסקות , וקבוצת תלמידים מלווה אותו בפנטומימה . מי אמר אח המשפטים האלה ? . ? התלמידים מסמנים מי אמר כל משפט לפי הסיפור בעמוד הקודם . זהו תרגיל בהבנת הנקרא , המארגן מחדש את המידע שנמסר בטקסט . אלויי טלןיאתם סמנו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר