עמוד:ה

טיול לחיפה הודעה למטיילים הצעירים 78 מפה מצוירת 78 המטיילים הצעירים ( שיחה באוטובוס ) 79 נושא לשוני : ניסע , נראה , נלך ( פעלים בעתיד והפיכתם מעתיד לעבר ) 81 חורשת הארבעים ( קטע מידע ) 82 מה זה "שמורת טבע" ( קטע מידע ) 84 נושא לשוני : אל תקטוף ! ( מעבר משם פועל לציווי שלילי ) 85 אליהו הנביא והאיכר הקמצן ( אגדה ) 86 נוסעים למערות האדם הקדמון ( שיחה באוטובוס ) 87 מערות האדם הקדמון בהר הכרמל ( קטע מידע סיפורי ) 88 על ראש הכרמל / א"ל ירון ( שיר ) 92 נושא לשוני : מול ( בנטייה ) 93 נושא לשוני : מעניין / מעניינים ( התאמה בין שם עצם לשם תואר ) 94 זמר נודד / נעמי שמר ( שיר ) 95 היומן של אורי 96 כובע של קש / מתתיהו אריאלי ( שיר ) 97 זיןל ^ ירושלינ הודעה למטיילים הצעירים 98 נושא לשוני : בואו נלך ! ( הצירוף בוא ( ציווי ) + פועל בעתיד ) 99 מפה מצוירת 100 נושא לשוני : בתוך ה / ... מחוץ ל 100 ירושלים הקדושה ( קטע מידע ) 101 ירושלים שלי ( קטע מידע סיפורי ) 102 נושא לשוני : הזה , הזאת , האלה ( התאמה בין שם עצם לשם תואר ) 104 נושא לשוני : חדש , עתיק , גבוה , מעניין ( התאמה בין שם עצם לשם תואר ) 105 עולים לרגל לירושלים ( קטע מידע ) 106 האבן הגדולה ביותר בכותל ( קטע מידע מעיתון ) 107 אגדה על הכותל ( אגדה ) 108 אני רוצה להיות ארכיאולוג ( קטע מידע סיפורי ) 110 נושא לשוני : החליט , מצא ( חזרה על פעלים בעבר , מעבר מגוף ראשון לגוף שלישי ) 111 ירושלים , ירושלים / אביגדור המאירי ( שיר ) 112 ירושלים , עיר הקודש ( שיר ) 112 הכנסת ( קטע מידע ) 114 ליד הכנסת ( שיחה באתר הטיול ) 115 סמל המדינה ( שיחה ) 116 היומן של אורי 117

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר