עמוד:ג

תוכן העניינים הקדמה למורה לאן נטייל ? המטיילים הצעירים טיול לים המלח הודעה למטיילים הצעירים 6 על יד האוטובוס ( שיחה ) 7 המטיילים הצעירים ( שיחה באוטובוס ) 8 מפה מצוירת 8 ים המלח ( קטע מידע ) 9 מתרחצים בים המלח ( שיחות באתר הטיול ) 10 נושא לשוני : כדאי / לא כדאי ( בצירוף שם פועל ) 12 נושא לשוני . כל כך 12 נושא לשוני : כבר / עוד לא 13 השבויים בים המלח ( אגדה ) 14 נושא לשוני : התרחץ ( בניין התפעל , גזרת השלמים , עבר , הווה ועתיד ) 16 נוסעים לקומראן ( שיחה באוטובוס ) 17 האוצר במערות קומראן ( קטע מידע סיפורי ) 18 הודעה לילדים 20 נושא לשוני : תשירו / אל תקומו ( צורות עתיד מורלי וציווי שלילי ומעבר לדיבור עקיף ) 20 הנהג שלנו , אחינו הנהג ( שירים ) 21 נושא לשוני : בשביל ( בנטייה ) 22 היומן של אורי 23 1 יול לכנות הודעה למטיילים הצעירים 26 מפה מצוירת 26 המטיילים הצעירים ( שיחה באוטובוס ) 27 נושא לשוני : אם ( במעבר מדיבור ישיר לדיבור עקיף ) 27 ים כנרת ( קטע מידע ) 28 נושא לשוני : לכן ( משפטי תוצאה ) 29 על חוף הכנרת ( שיחות באתר הטיול ) 30 נושא לשוני : הייתי רוצה ... ( תנאי מודלי ) 32 נושא לשוני : ראה ( בניין פעל , גזרת ל"ה , זמן עבר ) 33 דג האמנון ( קטע מידע סיפורי ) 34 נוסעים לחמת טבריה ( שיחה באוטובוס ) 35 בית הכנסת בחמת טבריה ( קטע מידע סיפורי ) 36

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר