עמוד:א

ה כל הדש י ספר גי ללימוד העברית לתלמידים עולים בכיתות ד ו משרד החינוך והתרבות המרכז לטכנולוגיה חינוכית f 7 H | האגף לתכניות לימודים האגף לשירותי חינוך ורווחה המחלקה לקליטת תלמידים עולים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר