עמוד:118

קרדיטים לצילומים אנחנו מבקשים להודות לאנשים ולגופים המפורטים להלן על הרשות להשתמש בצילומים. כל הזכויות לשימוש בתמונות שייכות להם. כמו כן אנחנו מבקשים להודות לאנשים ולגופים מן האזור כולו על הרשות להשתמש בצילומים למרות ששמם אינו מצוין כאן. כל הזכויות לשימוש בתמונות אלה שייך להם. אופירה גל: 65 אייל כהן: ,33-32 45-44 אלבטרוס בע״מ, צילומי אוויר: ,27-26 ,63-62 ,62 ,75-74 ,77 ,87-86 ,87 וו0 אמנון זמיר: ,35 ,51-50 64 בילי סביר: ,35 ,43-42 ,45 ,48 ,49 ,55-54 ,56 ,61 ,68 ,81-80 ,82 ,83 ,88 ,91-90 ,114 115 גילה זמיר: 37-36 ד״ר נורית קינן: 89 ד״ר צבי רון: 37 ד״ר צביקה צוק, רשות הטבע והגנים: 58 דורון אראל: 4 דורון הורוביץ: ,7-6 ,9-8 ,35 41-40 יואל שתרוג: 95 לפ״מ, נציבות המים: 112-111 מפעל השפד״ן: 47-46 מקורות: כריכה קדמית, ,24 45 נועה פיין: ,29-28 79 צביה פיין: 115 קק״ל: 67 שח״מ: 18

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר