עמוד:114

מים ללא גבולות כל שימושי המים שלנו תלויים וניזונים, בסופו של דבר, מאותם מקורות מוגבלים. כל מקורות המים באזור - נהר הירדן, הירמוך, אקוויפר ההר וכר - קשורים זה בזה בצורה ישירה או עקיפה. הגשמים אשר מזינים את המקורות האלה אינם מבחינים בגבולות או בדגלים, וכך גם מחזורי הבצורת הפוקדים אותנו. משום כך גם ״התנהגות המים״ חייבת לחצות גבולות ולהפוך לנחלתו של כל אחד ואחת מאיתנו בבית, או במקומות העבודה, הלימודים או הבילוי, וזה חל גם על מוסדות ציבוריים, רשויות מקומיות ועל המדינה בכלל. ברור היום שמי שמבזבז מים בביתו משפיע, באורח ישיר או עקיף, גם על המים של שכנו. ברור לכל רשות מקומית ששאיבת יתר מבאר אחת משפיעה על הבארות הסמוכות לה. ברור לכל מדינה שהזנתת הטיפול במקורות המים שלה פוגעת באזרחיה וגם באזרחים של שכנתה. ברוח זו של הבנת האחריות המשותפת של אזרחי כל האזור אנחנו חייבים להתאחד במאמץ משותף לשמור על מקורות המים המידלדלים שלנו. רוח זו, שהחלה לנשב באזורנו, נולדה אמנם מתוך מצוקה משותפת, אך היא מביאה אתה טיפות ראשנות של תקווה. .1 מילים בונות מילים של שיתוף ופיוס נאמרות ונכתבות בשפות שונות, אך יש לתרגמם לשפת המעשה, לבטון ולברזל. הסכר החדש בעדסייה מיועד לתפוש מי שיטפונות בירמוך, ואלה יעמדו לשימושם של תושבי האזור. .2 לומדים ביחד משנת 1995 מתנהל מחקר על נתוני המים העדכניים של אזורנו. מחקר זה מבוצע על ידי צוות משותף של מומחים, וכבר הניב פירות משמעותיים. את תוצאות המחקר תוכלו לראות באתר http://www.exact-Ine.org

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר