עמוד:107

רשויות המים מעודדות שימוש במים מטוהרים - הן לא רק מחילות את מחיר המים המושבים )מי קולחים מטוהרים( אלא גם מעניקות מענקים כספיים חד פעמיים לתקלאי שמשתמש בהם. מענקים אלה מאפשרים לתקלאים לבנות מפעלי השבה להשקיית השדות. כפי שכבר צוין, רשויות המים אינן יכולות להכתיב להקלאי אילו גידולים לגדל. אבל באמצעות קביעת מחיר המים נקבעת הכדאיות הכלכלית של גידול מסוים, ועל התקלאי לשקול מראש אם כדאי לו לגדל אותו. הקצאת מים קטנה עלולה להפוך את היבולים החקלאיים ללא כדאיים ואמנם, אנו רואים יותר ויותר אזורים שבהם השטתים החקלאיים משנים את ייעודם ומשתמשים בהם לצרכים שונים: בנייה, תעשייה, תיירות וכד׳. במקרה כזה רשויות המים משנות את ההקצאה, מבתינת כמות המים, מחירם ואיכותם, בהתאם לייעוד החדש. לחקלאי מסוים יש 300 דונם של מטעי בננות. בגלל הבצורת קוצצה הקצאת המים שלו ב-.50% הבננות ״שותות״ הרבה מים, וגורל המטע שלו אינו ברור. עומדות בפניו כמה אפשרויות: א. לעקור את המטע ולא לגדל כל גידול אתר. ב. לעקור את המטע ולגדל במקומו גידול שצורך פתות מים. ג. לעקור את המטע ולגדל במקומו גידול המאפשר שימוש במי קולחים מטוהרים. ד. להמשיך ולגדל בננות במי קולתים מטוהרים. ה. להמשיך לגדל בננות אך להשקיע בייעול מערכת ההשקיה שבמטע. ו. להשקות את המטע במעט מים, רק כדי לשמור את המטע בתיים, ולתכות עד שתגיע שנה ברוכת גשמים ותגדל שוב הקצאת המים. דונו ביניכם בשיקולים בעד ונגד כל אתת מן האפשרויות. מה לדעתכם עליו לעשות?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר