עמוד:106

לכל אחד מגיע הקצאת מים בוודאי נתקלתם פעם בידיעה כזאת בעיתון: ״עקב הבצורת קוצצו מכסות המים לחקלאים ב- 50%״. ...ומה יקרה בשנה הבאה? אם תהיה זו שנת ברכה - האם יקוצץ הקיצוץ, וכל תקלאי יוכל להשתמש במים כאוות נפשו? האם יש צורך במכסות מים? ואם כן, איך הן נקבעות? רשויות המים מתכננות את מדיניות חלוקת המים בהתאם לכמות המים המצויה במאגרים. הקצאת מים למגזרי הצריכה השונים: ביתית/עירונית, חקלאית ותעשייתית נעשית על פי שיקולים ייחודיים לכל מגזר. הקצאת מים להקלאות המים הם אמצעי הייצור החשוב ביותר של החקלאים. המגזר הכלכלי הזה אינו יכול להתקיים ללא מים, ואמנם כמויות המים הגדולות ביותר נצרכות בחקלאות )ראו בפרק ״שימושי המים״.( כדי לשלוט בכמויות המים שההקלאים צורכים מקצים להם כמויות מוגבלות. בעבר ההקצאה נקבעה על פי כמות הקרקע וסוג הגידולים של התקלאי או של היישוב התקלאי. כיום נקבעת ההקצאה כל שנה מחדש על פי כמות המשקעים ועל פי ההקצאות הבסיסיות שהחקלאי קיבל בעבר. גם סוג המים שהחקלאי משתמש בהם נקבע בהקצאה: חלק מן המים הם מים שפירים, וחלק הם מי קולחים מטוהרים. השקיה בהצפה השקיה בטפטוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר