עמוד:104

א. בדקו את חשבון המים הביתי שלכם. מהו העיקרון שלפיו מחולקים מחירי המים בחשבון זה? מהי לדעתכם מטרת חלוקה זו? ב. אם הייתם צריכים לקבוע מחיר למים על פי סוגי השימוש בהם - איך הייתם מדרגים את המחירים עבור הצרכנים האלה )רשמו אותם בסדר עולה של מהירים:( % גינה ציבורית בכפר חקלאי % עגבניות המושקות במערכת טפטוף ממוחשבת % שדה עגבניות מושקה בממטרות % גינתו הפרטית של החקלאי % גינה ציבורית בעיר % דירה בבית מגורים % מטע זיתים % מטע בננות % מפעל למשקאות קלים % בית חרושת לתרופות % בית חרושת לנייר האם הדירוג, כפי שהצעתם, אפשרי ליישום? האם הוא רצוי? ג. דונו ביניכם: ״כלכלה חופשית ומחירי מים״. כיום אי אפשר לכפות על חקלאים ועל תעשיינים מה לגדל ומה לייצר. אפשר לעודד אותם ולהמריץ אותם לכך באמצעות פיקוח על מחירי המים. האם, לדעתכם, לאור המחסור החמור במים, כדאי ורצוי לכפות על יצרנים )תעשיינים וחקלאים( את סוג המוצרים או הגידולים על פי צריכת המים שלהם? ד. כמה מהמדינות המפיקות נפט מאוגדות בארגון גג ״OPEC״. ארגון זה קובע את מחיר הנפט על פי שיקולים כלכליים שונים. האם כדאי לאמץ מדיניות של מחירים עולמיים גם למים?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר