עמוד:98

איך לנהל אוצר המים הם משאב חיוני הנמצא במחסור באזור שלנו. המחסור בולט במיוחד לאתר כמה שנות בצורת רצופות. ניהול נכון של ה״אוצר״ הזה יאפשר לנו לשמור עליו כדי שיספיק גם לנו וגם לדורות הבאים אחרינו. את ניהול המים מרכזות רשויות השלטון, ורק הן רשאיות להחליט כמה מים יש להפיק מאיזה מקור ולאילו צרכים ישמשו המים. ניהול המים נעשה בארבעה תתומים עיקריים: א. התהום הטכני - רשויות המים אחראיות להקמת מפעלי מים שונים, להתקנת מתקני שאיבה, לפיתוח אביזרים חוסכי מים ועוד. כל אלה נועדו לניצול יעיל וחסכוני של מקורות המים. ב. התהום הכלכלי - רשויות השלטון קובעות את מחיר המים לצרכני המים. מחיר המים משתנה במשך השנים, וצרכנים שונים )תקלאים, תעשיינים וכר( משלמים מחיר שונה בעבור כל מ׳׳ק שהם צורכים. ג. התחום החוקי - הזכויות והתובות של הצרכנים באשר לשימוש במים קבועות בחוק. מכיוון שהמים הם משאב במתסור, קובעים ההוקים כי המים הם רכוש הכלל ועל התושבים להשתמש בהם לפי ההוקים והתקנות הדנים בהפקת המים ובחלוקתם. ד. התחום המינהלי - הרשויות מחלקות את ה״אוצר" בין המגזרים השונים )חקלאות, תעשייה, שימוש ציבורי, שימוש ביתי( וקובעות כמה מים יקבל בכל שנה כל חקלאי או כל תעשיין. הן גם יוזמות מסעות עידוד לחיסכון במים באמצעות פרסום, תינוך והגברת המודעות למחסור.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר