עמוד:96

בידיים אוצר פרק ד: ניהול ושימור המים תארו לעצמכם יום יפה של ראשית הקיץ, ואתם בעיצומו של טיול בן 3 ימים. העמסתם על הרכב שלכם 3 מכלים גדולים של מים, והם אמורים לשמש אתכם בימי הטיול: לשתייה, לבישול, לרחצה, לשטיפת בגד שהתלכלך במיוחד, ואולי גם כדי להתיז על עצמכם קצת מים בשעות החום. בערב, בחניית הלילה, מסתבר לכם שבאחד המכלים נוצר חור, ובמשך היום טפטפו המים והמכל התרוקן. לפמכם עוד 2 ימי טיול! אין מקור מים נוסף בדרככם, ואתם ממש לא רוצים לקצר את הטיול ולחזור הביתה. איך מחלקים את המים שנותרו במכלים? על מה מוותרים? ודאי לא על שתייה, אבל על מה כן? ומי יחליט כמה מים יקבל כל אחד ואיך תשתמשו בהם? ואולי בכל זאת תפגשו מישהו שיוכל למכור לכם מים מינרליים בבקבוקים - מי יחליט כמה? מי ישלם? — ^ — כל השאלות האלה קשורות לניהול מים, ובעניין הזה עוסקים, למעשה, בכל בית, בכל רשות מקומית, בכל רשות שלטונית. נקודת המוצא של ניהול המים היא הכנסות )מקורות המים( מול הוצאות )שימוש במים,( ממש כמו בחשבון בנק. וכמו בחשבון בנק השאיפה היא לאיזון בין טור החובה )ההוצאות( לטור הזכות )ההכנסות.( אנחנו, הצרכנים הרגילים, משפיעים על טור החובה במאזן המים הכללי עם כל פתיחה של ברז המים בבית. אבל כמה מאתנו תורמים תרומה ישירה לטור הזכות של מאזן המים? התרומה יכולה להיות באמצעות איסוף מי גשמים בבורות מים ובמתקני אגירה על גג הבית; החקלאים יכולים לתרום למאזן המים על ידי השקיה במי קולחים מטוהרים; רשויות המים יכולות להגדיל את מקורות המים שעומדים לרשותנו באמצעות ניהול נכון; וכולנו, עירונים, חקלאים ואנשי תעשייה יכולים לתרום לטור הזכות של המים באמצעות החיסכון! בכל פעם שאנחנו משתמשים במים בתבונה וסוגרים את הברז, אנחנו כאילו יוצרים מקור מים - מאגר של מים יקרים שלא בוזבזו. מאזן המים בדקו בפרקים הקודמים ושרטטו את מאזן המים. א. סכמו בטור הזכות את המים שנכנסים למערכת, כלומר מקורות המים; ובטור החובה - את המים שיוצאים מהמערכת, כלומר השימושים השונים של המים. ב. באילו מהסעיפים של טור החובה אנחנו יכולים ״להפוך סימן" לכמויות מסוימות ולצרפם לטור הזכות )כלומר, למנוע בזבוז?( אילו פעולות אנחנו צריכים לנקוט לשם כך?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר