עמוד:95

ולסיכום... א. עברו על כל מקורות הזיהום, אחד לאחד, ונתחו את השפעתם על כל סוגי מקורות המים. סכמו גם את הקשר שבין איכות המים לכמות המים. ב. השוו בין זיהום ישיר של מים לבין סוגים שונים של זיהום עקיף. תארו כיצד הדברים ש״קברנו״ תוזרים ורודפים אותנו. ג. גם בבית אנחנו תורמים תרומה מסוימת לזיהום המים. חומרים שונים שאנחנו משליכים לאשפה או לחצר מגיעים בסופו של דבר אל מי התהום. חומרים כאלה הם דטרגנטים )המצויים בחומרי הניקוי למיניהם,( שאריות מזון נרקבות, סוללות, שמנים ועוד. ערכו רשימה של חומרים כאלה )אלה שהוזכרו ונוספים,( ורשמו לידם מה אפשר לעשות כדי להפחית את אפשרות הזיהום מהם.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר