עמוד:94

שיטת הטיפול הטובה ביותר: מניעה זיהוי מקורות הזיהום של המים )כמו אבחון גורמי מחלה( הוא שלב הכרחי לטיפול בהם. קל יותר וחכם יותר לטפל בבעיה בדרך של מניעה: תכנון מערכות ביוב יעילות, פיתוח אמצעים לפיקוח ולבקרה והקמת מכונים לטיהור מים בשלבים מוקדמים, לפני שיגיעו אל מקורות המים. אלא שטיפול בבעיית הזיהום וההמלחה של מי התהום הוא עניין יקר ומסובך וכרוך בבניית תשתית אדירה, כי למים יש "נטייה״ לחדור לכל סדק ולדלוף מכל צינור. גם ההתמודדות עם בעיית הזיהום, הנגרמת כתוצאה מדישון והדברה, כרוכה בהשקעה גבוהה בזמן ובמשאבים לצורך מחקר ופיתוח של שיטות וחומרים חדשים. הנטייה היום היא לשלב בין שלוש גישות: א. הקמת מערכות חיטוי וסינון, המטפלות במים בשלבים השונים של מערכת אספקת המים. ב. טיפול במקורות הזיהום עצמם ומניעת האפשרות של המזהמים השונים להגיע אל מקורות המים. ג. עידוד ותמריצים לחקלאים ולתעשיינים כדי שיקימו מערכות טיהור וישתמשו בחומרים מסוכנים פחות )כמו חומרי הדברה מתפרקים.( שילוב של שלוש גישות אלה, יחד עם הקפדה על החוקים והתקנות המגדירים את התקנים המדויקים לאיכותם של מים שפירים ושל מי קולחים מטוהרים להשקיה, מאפשרים שמירה על איכות המים ומבטיחים איכות סבירה של המים שאנו שותים. אילו יכולנו... א. בחרו אחד מארבעת האתרים המוזכרים בפרק. עיינו במקורות מידע ותארו את פעולות השיקום שנעשו באתר שבחרתם. אם הייתם יכולים להחזיר את הגלגל לאחור - איך הייתם מונעים את הזיהום או את ההמלחה של מקורות המים באתר זה? ב. חוו דעתכם על ההבדל בין טיפול בבעיה בדרך של מניעה לעומת טיפול ״לאחר מעשה״. הביאו דוגמאות גם מניסיונכם האישי.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר