עמוד:91

אתרי פסולת מוצקה חומרי הפסולת המרוכזים באתרים לסילוק אשפה מתפרקים עם הזמן, ורכיביהם השונים מתמוססים ונשטפים בגשם. גורלם, כשאר ״אחיהם״ המזהמים, מוביל אותם למי התהום. עיקר הזיהום הנגרם מאתרי הפסולת המוצקה מקורו באשפה המוכרת לכולנו, האשפה הביתית: שאריות מזון, קליפות, חומרי אריזה וגם פסולת בניין, גרוטאות מתכת ועוד, טיפול מבוקר בפסולת מוצקה בשנים האחרונות ננקטו אמצעים חדשים לטיפול בפסולת מוצקה: פיקות על העברת פסולת לאתרי סילוק אשפה מבוקרים: אתרים אלה נבחרו מתוך שיקולים שונים, והחשוב בהם הוא מיקום מסוים שלא ישפיע על מי התהום. פריקת פסולת באתרים אלה, ובהם בלבד, מקטינה את הסיכוי שחומרים שונים יחלחלו ויגיעו אל מי התהום. חברות או יתירים הפורקים את הפסולת שלהם סתם כך בשדה פתוח, ולא באתר רשמי לסילוק אשפה, צפויים לקנסות גבוהים. תקנים ברורים להכשרת אתרים לפינוי פסולת: לפי תקנים אלה הקרקעית של כל אתר שכזה נאטמת לחלוטין באופן שלא יאפשר דליפה של חומרי פסולת למי התהום. באתרים אלה נערכים קידוחי ניטור בזמנים קצובים כדי לבדוק אם בכל זאת יש חלחול של הומרים שונים אל מי התהום. כמו באתרי סילוק פסולת תעשייתית גם באתרי סילוק האשפה הפסולת עוברת מיון, וחלק ממנה נשרף בשריפה מבוקרת או נקבר במכלים אטומים. סוגים שונים של פסולת ממוינים ומועברים למיחזור או לפירוק מבוקר. פעולות אלה מקטינות את יכולת הזיהום של חומרים שונים. סוללות )בטריות( למשל הן חומר מזהם ומסוכן במיוחד. איסוף נפרד שלהן והעברתן לפירוק מבוקר מקטינים מאוד את הסכנה הטמונה בהן.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר