עמוד:90

לשפכים )ביוב( ביתיים ועירוניים כל אחד מאתנו תורם מדי יום תרומה צנועה לזרם הגדול של הביוב. לאן הוא זורם? מערכות הביוב מנקזות את השפכים של בתים פרטיים ושל מבנים ציבוריים ומרכזות אותם באגנים מיוחדים לצורך טיפול ראשוני. רוב מערכות הביוב מטהרות את השפכים רק באופן חלקי, ואז הם מוזרמים אל הנחלים או אל הים, ותוך כדי כך מחלחלים לקרקע. השפכים החודרים למקורות מי התהום מכילים תרכובות אורגניות אשר מעודדות התפתחותם של גורמי מתלות מסוגים שונים. במקומות רבים באזורנו, בכפרים ובפרברים עירוניים, נפוץ השימוש בבורות ספיגה ביתיים. תכולתם של בורות אלה נשאבת מדי פעם על ידי מכליות מיותרות. מכליות אלה שופכות את החומר הזה באתרים שונים על פני החולות או הקרקעות, ומשם הוא מחלחל אל מי התהום. לעתים קיימת דליפה ישירה מבורות הספיגה האלה אל מי התהום. הקטנת הזיהום משפכים עירוניים פעולות רבות ננקטו כדי לצמצם את הזיהום הנגרם מן השפכים העירוניים, אך עוד רבה המלאכה: א. חוסלו רוב בורות הספיגה, ומערכות הביוב הביתיות חוברו למערכת ביוב מוסדרת ותחת פיקוח. ב. הוקמו מתקני טיהור ברוב היישובים או הרשויות )מכונים אלה נקראים מט״ש - מתקן טיפול שפכים( לטיפול ראשוני במי השפכים. במתקני הטיהור האלה נעשות פעולות המקטינות את רמת הזיהום הביולוגי ומרחיקות את המוצקים המרחפים בשפכים. ג. הוקמו מתקנים נוספים הממשיכים את הטיהור הראשוני של המים במתקן טיהור נוסף ברשות המקומית או באמצעות מתקני טיהור אזוריים, עד לאיכות המאפשרת שימוש במים לחקלאות. כיום מעודדים את החקלאים להקים מתקני השבה בסמוך לשדותיהם ולהעביר את המים סינון וטיפול נוסף.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר