עמוד:89

בקרה ופיקוח על השימוש בדשנים ובחומרי הדברה נחקקו חוקים והותקנו תקנות שונות המפחיתות בהרבה את הסיכון הנגרם משימוש בחומרים המכילים חנקות וחומרי הדברה. חוקים ותקנות אלה מהייבים טיפול שונה באמצעות דשנים וחומרי הדברה: א. אסור להשתמש בחומרי הדברה רעילים, ויש לצמצם, ככל האפשר, פיזור מופרז של דשנים. ב. יש להשתמש בחומרי הדברה המתפרקים לחומרים שאינם מסוכנים. השאריות הנותרות על הקרקע לאחר הפיזור מתפרקות ואינן מסוכנות עוד. ג. יש להרחיק מזבלות, רפתות, לולים וכדומה ממקורות מים וממתקנים לאספקת מים. יש לאכוף תקנות וחוקים שונים למניעת השימוש והאחסון של דשנים ושל חומרי הדברה בקרבת מקורות המים. בנוסף לחוקים ולתקנות עוסקים כיום מדענים בניסיונות למצוא דרכים חלופיות לגידול גידולים ללא תומרי הדברה כימיים. צורת גידול כזו נקראת ״חקלאות אורגנית״, והיא נמצאת עדיין בחיתוליה. התוצרת של צורת גידול זו יקרה יותר מפני שכמות היבולים ליחידת קרקע קטנה יותר וההשקעה במחקר לתחליפים של חומרי ההדברה היא גדולה. אולי בעתיד יימצאו הדרכים לגדל בשיטות אורגניות יבולים גדולים של תוצרת חקלאית. אפשר לעודד את הצמיחה ולחסל את המזיקים בדרכים אחרות ובכל זאת להפחית את השימוש בחומרי הדברה: לוחמה ביולוגית: לחלק גדול מן המזיקים הפוגעים ביבולים החקלאיים יש אויבים טבעיים, כלומר בעלי חיים ה״נהנים״ לאכול דווקא את המזיקים. החדרה של מיני בעלי חיים המשמשים כאויבים טבעיים לאוחם מזיקים מחסלת את המזיקים ללא חומרי רעל. הנדסה גנטית: המדע מציע כיום פתרונות חדשים ומיוחדים הקשורים להנדסה גנטית. למשל, תכנון ופיתוח של צמחים שיהיו עמידים יותר כנגד מזיקים. משיכה מינית: פיזור חומרי ריח המפתים את הזכרים של החרק המזיק ומושכים אותו אל מחוץ לשדה. בדרך זו נמנעת הפרייתן של הנקבות ולא קם דור חדש של מזיקים.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר