עמוד:85

בדרך אל הים: נחל עזה מקורותיו של נחל עזה הם בנגב ובהרי חברון, והוא זורם אל הים התיכון. הנחל היה מאז ומתמיד מקור מים לבני האדם ולבעלי החיים שחיו על גדותיו. אפיקו היווה בית גידול למינים רבים של צמחים ובעלי חיים ותחנת מעבר לעופות נודדים. המוני ברווזים, אנפות, שקנאים ופלמינגו עברו בנחל פעמיים בשנה - בסתיו ובאביב. בשנים האחרונות הותקנו משאבות מים, נבנו סכרים לאיגום מי שיטפונות ונקרחו בארות עמוקות לאורך חוואי הנחל כדי להגיע למי התהום. כתוצאה מכך זורמים מים בחלקו התחתון של נחל עזה )נחל הבשור( רק כמה ימים בשנה, כאשר יורדים גשמים עזים באזור הנגב. מצב הנחל הידרדר מאוד בשני העשורים האחרונים, עקב מחסור באתרים לאיסוף ולטיפול בפסולת מוצקה, והוא הפך למטרד מסוכן. זיהום כבד, בעיקר של מי ביוב, הרס את אפיקו. התושבים שגרים בסביבתו חשים מרירות וצער כשהם צופים בגלי האשפה המשחיתים את מה שהיה פעם נחל שוקק חיים. פרוייקט פיתוח הנחל מתמקד לאחרונה בלימוד כל הגורמים הנוגעים לפיתוחו, לשיקומו ולהגנה עליו. בנוסף לנקודת המבט האקולוגית יש תוכניות לשקם קטעים מן הנחל למטרות נופש ובילוי. א. קראו את 4 סיפורי הנחלים ואת הקטע תרומת האדם בפרק זה. השוו בין המקרים. התייחסו בין היתר לנושאים הבאים: א.גורמי הזיהום ב. תולדות הזיהום ג. השפעת גידול האוכלוסייה על השתנות פני הסביבה. ב .בחרו אחד ממקורות המים )המתוארים בפרק א-מקור כל המקורות,( מצאו את מקומו במפה ואתרו גורמי זיהום אפשריים למקור מים זה. מנו גם את האמצעים שיש לנקוט כדי למנוע או לצמצם את ממדי הזיהום. זיהום סביבתי בנחל עזה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר