עמוד:83

טחנות לאורך הנחל: נחל הירקון נחל הירקון, הגדול בנחלי מישור החוף, ידע ימים יפים, שבהם הזינו מימיו ביצות נרחבות שהיוו בית גידול לצמחייה סבוכה ולעולם מגוון ועשיר של בעלי חיים. מימיו השוצפים של נחל הירקון הניעו בעבר את גלגליהן של טחנות קמח ושימשו להשקיית שדות שהשתרעו על גדותיו. בימיו הגדולים היה נחל הירקון מחסום טבעי למעבר מדרום לצפון והיווה גבול טבעי רב חשיבות בהיסטוריה של מישור החוף. והיום - שרידיהן של טחנות הקמח מפוזרים לאורכו של זרם מים עכור, שרידיו של הנחל הגדול. בשנת ו954 הוקם מפעל מים גדול שנקרא ׳׳ירקון-נגב׳׳. מי מעיינות ראש העין, שמזינים את הירקון, נתפסו סמוך למקום נביעתם והוזרמו בצינורות אל הנגב. מפעל זה הפריח את שממת הנגב, אך גרם נזק לאפיקו של הירקון. מכמות של 000,25 מ״ק בשעה ירדה כמות המים הזורמים בערוץ הנחל לפחות מ-500 מ״ק לשעה, ולפעמים היא מצטמצמת עד לאפס! וכשאין זרימה יש זיהום... אגן הניקוז של הירקון עובר באזור מאוכלס בצפיפות. אפיק הנחל ויובליו זורמים בשטחיהם של יישובים חקלאיים וערים, על פני שדות, מטעים ושטחי מגורים ותעשייה. אפיק הירקון הפך לצינור ביוב גדול, שבו זורמים שפכים תעשייתיים, עירוניים וזיהום שמקורו בעיבוד החקלאי, וכן שמנים, דלקים, חומרי הדברה ומתכות כבדות - כל אלה נשטפים אל הנחל על ידי הנגר העילי ומגיעים אל הנחל עם הגשמים הראשונים, כאשר הזרימה בו ממילא מעטה ביותר אחרי הקיץ היבש. בבת אחת עולה ריכוז הזיהום במים לרמות מסוכנות. בשנת 1988 הוקמה ״רשות נחל הירקון״ כדי למצוא דרכים לשקם את הנחל. יחד עם רשויות מקומיות מן האזור, משרדי ממשלה שונים ורשויות המים הוכנו תכניות לשיקום הנחל. התכניות כוללות טיפול באיכות המים המוזרמים לנחל, טיפול במקורות הזיהום וניקוי הנחל וגדותיו. חלק מתכניות אלה כבר בוצעו, ושטחים רבים לאורך הגדות נוקו, נסללו בהם שבילים, ובאזורים מסוימים של נחל הירקון אפשר כבר לטייל וליהנות מנוף הנחל, כמעט כמו שהיה פעם. אבל המלאכה עוד מרובה. טחנה עתיקה על גדות נחל הירקון לפני תכנית השיקום שיט באגם מלאכותי שמי הירקון המטופלים זורמים דרכו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר