עמוד:73

מים בעבודה א. התבוננו בתמונות. הגדירו את תפקיד המים בכל תמונה וקבעו את דרגת איכות המים הדרושה, לדעתכם, לכל שימוש )מים באיכות גבוהה, מים באיכות בינונית - מי ביוב מטוהרים, מים מלוחים.( ב. נתונים סטטיסטיים מראים שהעלייה בצריכת מים לתעשייה קטנה מן העלייה בהיקף הייצור התעשייתי)כלומר, מייצרים יותר בפחות מים.( מהי, לדעתכם, הסיבה לכך חיתוך שיש שטיפת חלקי מכונות תעשיית חומרי ניקוי תעשיית משקאות קלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר