עמוד:72

מפעלים לייצור נייר במפעלי נייר מייצרים נייר מסוגים שתים: נייר לבן)לכתיבה ולהדפסה,( נייר חום )לאריזה,( נייר טישו )למטפחות נייר ולנייר טואלט( ועוד. חומר הגלם - תאית, שמקורה בעץ - הופך לנייר לאחר תהליך ארוך של ריסוק, "בישול״ בחומרים כימיים שונים, הלבנה וכדומה. תהליכים אלה דורשים כמויות עצומות של מים. בשלב מסוים בתהליך רק 5%.0 הוא חומר מוצק וכל היתר מים! במפעל שאינו מקפיד על ניצול ומיחזור המים בתהליך הייצור מתבזבזים כ-30 מ״ק מים טריים לייצור של טונה נייר. איך אפשר לחסוך מים במפעל המייצר נייר? אפשר למחזר את המים המשמשים לייצור ולהשתמש בהם שוב, וכך ״לבזבז" הרבה פחות מים - כיום מנצלים מעט יותר מ-7 מ״ק מים שפירים לטונה נייר במקום 30 מ״ק! בין שלב לשלב בייצור מסננים את המים ומעבירים אותם לשימוש חוזר בשלבי הייצור הבאים. חלק מתהליך הייצור מחייב שימוש במים שפירים, אך יש שלבים שאפשר להשתמש בהם במים ממותזרים ברמת סינון מסוימת. מתקני סינון ומיחזור המים נמצאים במפעל סמוך לקו הייצור, התהליך כולן ממוחשב ומבוקר, וכך כאשר מתרחשת דליפה או תקלה אפשר לטפל בה מיד )וגם זה מונע בזבוז מים.( בעודפי המים המזוהמים שנותרים בסוף תהליך ייצור הנייר מטפלים בשני שלבים: ראשית, מסננים את המים ומפרידים את החומרים המוצקים )המשמשים לאחר ייבוש בריפוד לרפתות;( לאחר מכן, עוברים המים טיהור ביולוגי במכון הטיהור שבמפעל, ורק אז מוציאים אותם מן המפעל למכון הטיהור האזורי להמשך הטיפול או מחזירים אותם אל תהליך הייצור. ריסוק העץ בישול וניקוי התאית רחיצת התאית והלבנתה ע"י כלור איחסון התאית המולבנת טחינת הסיבים . מכל חומר הגלם המעובד בתהליך ייצור הנייר משתמשים בכמות גדולה של מים. חלק מהמים ממוחזר ומשמש לשלבי הייצור הראשונים, דרושים 7 מ״ק מים לייצור טונה אחת של נייר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר