עמוד:69

ביקור במשק חקלאי א. בחרו משק חקלאי כלשהו, תאמו עם החקלאי וערכו ביקור. ב. נהלו תחקיר )כדאי להצטייד גם במצלמה ולתעד.( אתם יכולים לבדוק, בין היתר, את הנושאים האלה: אילו גידולים מגדל החקלאי? מהו מקור המים שלו? האם יש באר מים בשטח המשק? מהי צריכת המים השנתית של ענפי המשק השונים? )כולל משק חי( באילו שיטות השקיה משתמש החקלאי? האם היו שינויים בהקצבת המים בעשר השנים האחרונות? מה הייתה הסיבה לשינוי? מהי איכות המים שבהם מושקים הגידולים השונים? האם ננקטו אמצעי חיסכון? מה כמות המים שנחסכה בעקבות כך? האם ננקטו אמצעים למניעת זיהום הקרקע ומי התהום)?טיפול בשפכים, טיפול בחומרי הדברה ודישון, טיפול בהפרשות בעלי חיים, וכוי.( מהי דעתו של החקלאי על מדיניות הקצאת המים ועל תכניות הפיחות למקורות המים לחקלאות של ממשלתו? ג. כתבו דו״ח ד. ציינו בדו״ח כיצד הייתם פועלים לו הייתם צריכים להפחית את השימוש במים להשקיה לאחר שנת בצורת? ובסוף... מה תגידו לנכדים שלכם? ישנו סיפור ידוע על ילדה שראתה את סבה נוטע שתיל קטן של עץ זית. ״סבא״ שאלה הילדה בתמימות, ״מדוע אתה עושה את זה? הרבה שנים יחלפו עד שהשתיל הזה יגדל לעץ. אולי בכלל לא תזכה ליהנות מפירותיו של העץ הזה״! אילו אתם הייתם הסבא או הסבתא של הילדה, מה הייתם עונים לנכדכם? הברו סיפור דומה המתייחס לשימוש במים ולאחריות שלנו לדורות הבאים )התייחסו גם לכמות המים וגם לאיכותם.(

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר