עמוד:65

לספור את הטיפות חיסכון במים בחקלאות החקלאות היא ענף כלכלי חשוב מאוד בעולם. החקלאות מספקת חלק מן המזון של תושבי האזור וגם פרנסה ליותר ממיליון תושבים. בשל האקלים היבש, השורר באזור, רוב שטחי החקלאות מושקים )חקלאות שלחין.( כתוצאה מכך, החקלאות היא צרכן המים הגדול ביותר - יותר מ- 60% מצריכת המים הכללית משמשת את המגזר הזה. מגמת הקיצוץ בהקצבת מים פוגעת גם במגזר החקלאי, אשר בעבר נהנה מנדיבות יחסית במכסות המים שקיבל. אנחנו)החקלאים, לצורך העניין, הם שליחינו( ניצבים אם כן בפני אתגר: כיצד לקיים חקלאות המתבססת על פחות מים וגם לענות על צורכי המזון הגדלים של החברה המודרנית שאנחנו חיים בה? מה עושים? אפשר לחסוך במים בחקלאות בדרכים שונות. הנה כמה דוגמאות: בחירת הצמחים חלק מהמאמצים לחסוך במים מופנה לשיקול דעת מחודש באשר לבחירת הגידולים ושיטות הגידול. בשיקולים אלה מביאים בחשבון גם את כמויות המים העומדות לרשות החקלאים וגם את מחירם. צמח החוחובה, למשל, הוא מהגר שהובא לאזורנו ממדבריות מרכז אמריקה ודרומה. מצמח זה אפשר להפיק שמן בעל ערך בריאותי, אשר משמש בתעשיית הקוסמטיקה וברפואה. הוא מותאם לגידול בתנאי מדבר, חסכוני ביותר בצריכת המים שלו ויכול לגדול גם במים מליחים או במים מטוהרים. פירות החוחובה שדה חוחובה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר