עמוד:61

דיון בכיתה: למי הזכות? הממטרה של השכן ״משקה״ את הכביש. אחד מדיירי הבית רוחץ מכוניתו בצינור, והמים נשפכים ונשפכים. מישהו משקה את הגינה בשעות הצהרים החמות )בשעות אלה, בשל חום השמש, האידוי גדול יותר ומים הולכים לאיבוד באוויר.( דונו ביניכם: האם יש לנו זכות להתערב? להעיר? האם אנחנו צריכים לדווח לרשויות? האם יש לרשויות )לשלטונות( זכות להתערב בנעשה בחצר הפרטית ובברז הפרטי של כל אזרת? ואם כן - באילו דרכים? מהו הגבול להתערבות כזאת? פעילות סיכום: ״קול קורא״ תכננו ובצעו מסע פרסום והסברה לעידוד החיסכון במים. השתמשו בכל מה שלמדתם בפרק זה. השתדלו להעשיר, ככל שתוכלו את אמצעי הפרסום: עלונים, פלקטים, סרטי וידאו, תסכיתי רדיו, תהלוכות, יריד חוצות, מבצע ״הקש בדלת״ וכוי. מצאו דרכים להשתמש במסע הפרסום שהכנתם - בבית הספר, בשכונה, ביישוב ואולי באזור גדול יותר! הציגו באתר האינטרנט את מבצע הפרסום שלכם(www.watercare.org)!

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר