עמוד:58

מהנדס המים העתיק הארכאולוג פרופסור יגאל ידין חפר וחקר את העיר העתיקה תצור. ״בעיר בעלת חשיבות אסטרטגית ובצורה היטב כמו חצור״ חשב ידין, ״חייב להימצא מפעל מים אדיר לתנאי מצור. אך היכן עלינו לחפשו״? יגאל ידין ניסה לדמיין מה היה עושה הוא עצמו אילו היה ״מהנדס״ המים של העיר, באיזו דרך היה מתחבר אל מי המעיינות הטבעיים אשר נמצאים בגיא מחוץ לחומות העיר. ידין חיפש בתוך חומות העיר את הנקודה הסמוכה ביותר לאותם מעיינות ו... התחיל לחפור. לעיניהם של החוקר ועוזריו נחשף במלוא הדרו מפעל המים העתיק והמתוחכם של העיר: פיר )מחילה( אנכי, כעין משפך גדול, שעומקו 30 מטרים, שמתחתיתו נכרתה מנהרה משופעת. בקצה המנהרה מצויה בריכה קטנה, שבה נקווים מי התהום המזינים גם את המעיינות שמחוץ לעיר. מבריכה זו היו שואבים את המים לתושבי העיר. אותה מחשבה שהנחתה לפני אלפי שנים את ה״מהנדס הקדמון״ הנחתה גם את הארכאולוג בן ימינו. וכך הוא מספר: ״הגענו לקצה המנהרה ושם זומנו לנו מים זכים! קשה לתאר את הרגשתנו באותו רגע. שאפנו אל קרבנו אוויר שנדחס כאן בשלושת אלפי שנים ונגענו במים החיים של תצור.״ חפשו במקורות קראו את הסיפורים, וחפשו במקורות סיפורים נוספים מן העבר הקשורים במים, וספרו סיפור אחד כזה. אתם יכולים לבחור סיפור מתוך המסורת הדתית, המסורת העממית )אגדה או משל( או סיפור היסטורי. אתם יכולים גם לספר על הפקת מים או על צורת השימוש במים בעבר ביישובכם )מציאת מים, התייבשות באר, חיבור לרשת המים הארצית וכדומה.( הציגו את הסיפור בכל דרך הנראית לכם )למשל סיפור, תסריט, סרט וידאו, מחזה.( המנהרה האלכסונית היורדת אל מקור המים שבגן הלאומי תל הצור )מאה תשיעית לפני הספירה(

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר