עמוד:56

מים של פעם אזורנו סובל ממחסור במים משחר ההיסטוריה, אבל צריכת המים של התושבים הולכת וגדלה. זו הסיבה שעמי האזור מתעסקים הרבה בענייני מים: פיתוח, בנייה והחזקה של מערכות מים לשתייה, להשקיה וליתר הצרכים, וכן אגירה של מים והעברתם ממקום עשיר במים למקום יבש. המים תפסו מקום חשוב בהיסטוריה ובתרבות של עמי האזור: בכתבי הקודש של הדתות שנולדו כאן, באגדות, במסורות ובמנהגים השונים, שהם חלק בלתי נפרד מהחיים בחבל ארץ זה. שלושת הסיפורים שבהמשך מבטאים את חשיבות המים לתושבי האזור. שוטפות במים מצווה דתית כאשר חוברו תושבים רבים באזורים הכפריים לרשת המים הארצית, הם חדלו ממנהגם המסורתי לאסוף מי גשמים בבורות המים הפרטיים שלהם. רובם... למעט אחד - תושב אחד הכפרים, אשר המשיך לאסוף מים גם לאחר שחובר לרשת הארצית. במים אלה השתמשו האיש ובני ביתו לשתייה ולבישול. באחד מחודשי הקיץ חלה תקלה במערכת המים הארצית, והופסקה אספקת המים ליישובים. תושבי הכפר צבאו על ביתו של האיש וביקשו מים. הוא שלח אותם להביא דליים מבתיהם, ובמו ידיו חילק לכל אחד מהם את מי הגשמים שאסף בבור המים שלו. כאשר נשאל מדוע הוא עושה זאת ענה: ״אין אני עושה טובה לאיש, אלא רק ממלא את המצווה הדתית המכוונת אותנו, בני האדם, להתחלק בינינו בצרכי היום-יום.״ האיש המשיך לחלק את המים שאסף והפציר באנשי הכפר לחזור למנהגם הישן ולאסוף את מי הגשמים בבורותיהם.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר