עמוד:55

״משלמים במים״ א. צאו לסביבה שלכם )השכונה, היישוב( וערכו סקר של כל המקומות שבהם נעשה שימוש ציבורי)לא ביתי( במים. אל תדלגו גם על מקומות שבהם ניצב ברז אחד בודד )ברז כיבוי אש, למשל.( ב. ערכו דיון בכיתה: אילו מצורכי המים שמסופקים לנו על ידי הקהילה, הכרחיים, לדעתכם, לתפקודה התקין של החברה? אילו מהצרכים הם מותרות ואפשר לוותר עליהם?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר