עמוד:53

צריכים יותר ויותר: מים לצריכה ביתית 3 ליטר מים יספיקו כדי לקיים את מאזן הנוזלים של כל אחד ביום אחד )תוכלו להניח מכל המכיל כמות כזו על שולחנכם.( אי אפשר לחסוך במים הדרושים לקיומנו הביולוגי, אבל אפשר בהתלט לשלוט בכמות המים הדרושה לצרכינו היומיומיים. איך נוכל לשנות את אופן השימוש שלנו במים בכל תחומי חיינו כדי לחסוך ולשמור עליהם? חלוקת השימושים של צריכת המים הביתית צריכה משותפת )גינון, שטיפת מכוניות וכוי( כביסה רחיצת כלים ובישול רחצה )כיור אמבטיה+מקלהת( שטיפת אסלה ביום בו יבש הברז א. באמצע הקיץ... נניח שבשל תקלה בצינור המים הכריזה העירייה על עבודות שיקום למערכת המים שבשכונה. לצורך כך הופסקה הזרמת המים בצינורות למשך כמה ימים. מכלית מים נשלחה על ידי העירייה )או הרשות( והוצבה בלב השכונה. כל תושב קיבל הקצבה של 3 ליטר מים ליום. רשמו את כל הפעולות והעיסוקים היום יומיים שלא תוכלו לעשות עד שתחודש הזרמת המים. זכרו לכלול גם את הפעולות הקשורות בצריכת מים שנעשות במסגרת המשפחתית בתוך הבית. ב. רגע לפני... ורגע אתרי... בדקו את מונה המים של ביתכם במהלך שבוע של שימוש רגיל במים )בתחילת השבוע ובסופו.( כמה ליטרים צרכה משפחתכם באותו שבוע?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר