עמוד:42

מסווגים את המעיינות לכמה סוגים. שני הסוגים הנפוצים ביותר הם מעיין שכבה ומעיין העתק. ההבדל בין שני הסוגים האלה הוא בצורת הנביעה של המים. סוג נוסף, פחות נפוץ, הוא המעיין ההם. מעיין שכבה - נביעה של מים אל פני השטח במקום שבו נחשף הגבול בין שכבת האקוויפר הרוויה במים לבין שכבת האקוויקלוד האטימה. מעיינות כאלה הם, למשל, מעיינות ואדי קלט, עין גדי ומעיינות בהרי מואב. מעיין העתק - המים זורמים באקוויפר כלוא עד הגיעם להעתק המציב סלע אטום מול הסלע החדיר שנושא אותם. המים עולים לאורך ההעתק עד שהם מגיעים לפני השטח, ושם הם פורצים. מעינות כאלה הם, למשל, מעיינות הגלבוע, יריחו ומעיינות לאורך גדותיו של ים המלח. מעיין חם - לעתים מי התהום הזורמים באקוויפר מגיעים לעומק רב מתחת לפני הקרקע, ושם בדרך כלל שכבת הסלע חמה יותר. המים שבאים במגע עם הסלע החם מתחממים, וכאשר הם פורצים אל פני השטח, הם יוצרים מעיינות חמים. בדרך כלל המעיינות החמים עשירים במינרלים שונים. מעיינות כאלה הם, למשל, חמי זוהר, חמאם אל מליח והממת מעין.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר