עמוד:37

יש חוקרים הסבורים שירידה גדולה מדי במפלס מי הכינרת תגרום להקטנת לחץ המים באגם, ואז מי מעיינות מלוחים הנמצאים על קרקעיתו יעלו וימליחו את מימיו. חוקרים רבים גורסים כי סכנה כזו אינה קיימת. המעיינות המלוחים מצויים בעיקר לאורך חופה המערבי של הכינרת. כדי למנוע את המלחת מי הכינרת תופסים חלק ממי מעיינות אלה עוד לפני כניסתם לאגם ומטים אותם בתעלה הנקראת ה״מוביל המלוח״ אל הירדן התחתון, ומשם הם זורמים אל ים המלח )והוא הרי ממילא מלוח.״.( לבד מהיותה של הכינרת מקור מים חשוב היא מהווה אתר של פעילות אנושית מגוונת: סביב לה שוכנים יישובים, שדות חקלאיים ואתרי נופש ובילוי רבים. המוביל המלוח שדרכו מוזרמים מי המעיינות המלוחים לנהר הירדן. בתמונה גם רואים היטב את נסיגת קו החוף של הכינרת. לפני שנים ספורות הגיעו המים קרוב מאוד לתעלת המוביל המלוח!

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר