עמוד:36

בינוני... עם שיא עולמי - ימת הכינרת אגם הכינרת הוא גוף המים המתוקים הגדול ביותר באזור. בעולם יש אגמים גדולים ממנו, אבל זהו אגם המים המתוקים היחידי בעולם הנמצא 210 מ׳ מתחת לפני הים! שטחה של הכינרת כ-ו60 קמ׳׳ר, וכאשר היא מלאה )כלומר, המים מגיעים למפלס העליון,( j היא מכילה למעלה מ-4 מיליארד מלמ״ק מים. מדי שנה זורמים אליה בממוצע כ- 900 מיליון מלמ׳׳ק מים. מקורם של מים אלה הוא בשני אגני היקוות: אגן הירדן - שמזרים 600 מלמ״ק מים לכינרת באמצעות אפיק נהר הירדן, ואגן הכינרת - המנקז את מימיהם של נחלים ומעיינות אשר מגיעים ישירות לכינרת. כיוון שהכינרת היא מאגר המים הגדול ביותר באזורנו, שואבים ממנה מים בכמות גדולה ומשתמשים בהם בכל האזור. גובה מפלס המים בכינרת אינו קבוע. הוא משתנה בהתאם לכמות המים הנכנסת לכינרת ולכמות המים היוצאת ממנה )כתוצאה מהתאדות וכתוצאה משאיבה.( הגופים האחראים לכינרת מקפידים שמפלס המים בה יהיה תמיד בין ״מפלס המקסימום״)בשנה גשומה( לבין ״מפלס המינימום״)בשנה שחונה.( בשנים גשומות במיוחד, כאשר מפלס המים בכינרת מגיע אל מפלס המקסימום )״הקו האדום העליון״,( מזרימים את עודפי המים אל הירדן באמצעות פתיחת הסכר הנמצא במוצא הדרומי של הכינרת, כדי למנוע הצפות ונזקים. שנים גשומות במיוחד הן נדירות, לצערנו, והסכר הזה אינו נמצא בשימוש רב. הבעיה החמורה יותר נובעת ממחסור בגשמים, כאשר מפלס המים בכינרת יורד מתחת ל״קו האדום התחתון״, מפלס המינימום, ברום של 213 מטרים מתחת לפני הים. בשנת 2001 הגיעה השאיבה עד כמעט לרום של 5.215 מטרים מתחת לפני הים. ירידה מתחת לקו זה עלולה לפגוע באיכות המים ובמכוני השאיבה והמעגנים הפרושים לאורך חופי האגם. היא גם עלולה לגרום לשינוי במאזן האקולוגי באגם, כלומר לגרום להתפתחות אצות שונות הפוגעות באיכות המים ולתמותת חלק מהדגים. הקו האדום העליון הקו האדום התחתון בכינרת כולנו מחכים לשנים שמפלס מי יהכינרת יעבור את הקו האדום העליון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר