עמוד:29

הפן הביני מי התהום המתוקים קלים יותר ממי התהום המלוחים, ולכן הם צפים על פני המים המלוחים. אזור המגע בין שכבת המים המתוקים לשכבת המים המלוחים נקרא "הפן הביני." בזמן שאיבה באקוויפר החוף יורד מפלס המים המתוקים, הלחץ שלהם על גוף המים המלוחים קטן, ומי הים יכולים לחדור ולכבוש שטחים בתוך האקוויפר. שאיבת יתר גורמת להמלחת מי הבארות עד שהן יוצאות מכלל שימוש. חתך לאורך אקוויפר החוף המים באקוויפר החוף מחלחלים בין גרגרי אבן החול והכורכר. במקומות רבים המים נקווים באקוויפרים קטנים )שעונים( החסומים בעדשות של חרסית אטומה. נוף חולי באזור חוף הים התיכון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר