עמוד:19

תרומת הגשם השמים ממטירים על הארץ גשמים )לעתים בנדיבות, לעתים בקמצנות,( והגשמים הם מקור המים שלנו. אך האם כל הגשם הזה מגיע אל הנחלים, המעיינות והאגמים? מרבית המשקעים היורדים באזור שלנו מתאדים וחוזרים לאטמוספירה. חלק מהמשקעים מתאדה ישירות מן האוויר, תוך כדי הירידה מן העננים; חלק מתאדה מפני השטח; וחלק מן המים מתאדה לאחר שהמים כבר נספגו בתוך הקרקע. בנוסף לכך תורמים להתאדות גם הצמחים- הצמחים יתקים את מימיהם משכבת הקרקע העליונה ואוגרים בתוכם חלק ממי הגשמים. את המים האלה הם משחררים לאוויר בתהליך שנקרא דיות. ההתאדות והדיות גוברים ככל שהטמפרטורה עולה, ומשום כך באזורים המדבריים, שממילא עניים במשקעים, מתאדים מעל 90% ממי המשקעים! מאזורים אחרים באזור מתאדים כ-70% ממי המשקעים. מי הגשמים, שנותרו מההתאדות ומהחלחול אל תוך הקרקע, זורמים כנגר עילי במורדות ההרים והנחלים ונשפכים בסופו של דבר, בעיקר לים התיכון, וכן לים המלח או לאגנים סגורים אחרים )ראו במפת אגני ההיקוות בעמ׳ (33 המים העומדים לרשותנו ולשימושינו הם משני סוגים של מקורות: מקורות המים הטבעיים )אשר ניזונים ממי הגשמים( ומקורות מים חלופיים. מקורות המים הטבעיים הם אלה: מי תהום - מים שחלחלו לאדמה ונאגרו עמוק מתחת לפני השטח. מים עיליים- מים הזורמים על פני הקרקע, באפיקי נחלים, בנהרות ובימות. מקורות המים החלופיים הם אלה: מים שמשתמשים בהם לאחר טיפול: מי שפכים מטוהרים, הנקראים מי קולחים, ומים מותפלים. מי תהום מים עיליים מקורות חלופיים 70% - 90% התאדות היתרה: חלחול ונגר עילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר