עמוד:17

שנה גשומה, שנה שחונה א. מצאו במפת המשקעים היכן נמצא היישוב שלכם. סמנו אותו במפה וכתבו מהי כמות המשקעים הממוצעת באזור מגוריכם. ב. בחרו מטבלת הנתונים שלפניכם תהנה המייצגת כמות משקעים דומה לזו היורדת באזור מגוריכם. )שורה א- שנה שחונה, שורה ב- שנה גשומה( ג. לפי נתוני תחנה זו שבטבלה הכינו דיאגרמת עמודות, ובה יופיעו נתונים של הגשם בשנה השחונה ביותר ובשנה הגשומה ביותר בין החודשים אוקטובר למאי. ד. תארו את ההבדלים בין שתי השנים שבדקתם בכמות הגשם ובפיזורו לאורך השנה. מהי מסקנתכם? טבלה המציגה את כמויות המשקעים בתתנות שונות בתקופה שבין אוקטובר למרץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר