עמוד:6

מתנת הנהר האדם, כמו יתר היצורים החיים, זקוק למים לשם קיום גופו. הופעתו בעולם של ״האדם הנבוך )הומו ספיינס( בישרה את ראשיתה של דרך התפתחות חדשה אשר הבדילה את המין האנושי משאר היצורים החיים. בעזרת תבונתם הצליחו בני האדם לפתח טכנולוגיה, ובאמצעותה שינו את סביבת חייהם כדי להבטיח את מקורות הקיום שלהם, ובראש ובראשונה - את המים. פיתוח טכנולוגיה לצורך אגירת מים ותכנון אספקתם חולל את ראשיתה של המהפכה החקלאית. באמצעות החקלאות החלו בני האדם לייצר בעצמם את מזונם והשתחררו מהצורך לנדוד אחרי מקורות מזון עונתיים ואקראיים. באזורים מדבריים וחצי מדבריים, כמו במזרח התיכון, פיתוח מערכות מים היה בבתינת צורך הכרחי להתפתחותה של החברה האנושית.

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר