עמוד:7

_maan r . ccrn מפה ... ישראל היא חלק מאסיה ח מפה : 2 ישראל היא חלק ממדינות הים התיכון 11 מפה : 3 ישראל היא חלק מהמזרח התיכון 11 מפה : 4 חלוקה ל4- רצועות נוף אורכיות 12 מפה : 5 חלוקה מנהלית למחוזות 12 מפה : 6 חלוקה לאזורי חיוג 12 מפה : 7 חלוקה לאזורים 13 מפה : 8 גבולות מדינת ישראל 14 מפה : 9 מישור החוף התיכון והדרומי - חלוקה לאזורי-משנה 20 מפה : 10 נופים , קרקעות וסלעים במישור החוף התיכון והדרומי 21 מפה : 11 שטחי החולות במישור החוף התיכון והדרומי 22 מפה : 12 גבעות הכורכר במישור החוף התיכון והדרומי 24 מפה : 13 גבעות החול האדום במישור החוף התיכון והדרומי 26 מפה : 14 רצועת המרזבה במישור החוף התיכון והדרומי 28 מפה : 15 דרום השרון בשנת 33 1880 מפה . .. . . דרום השרון בשנת 33 1999 מפה : 17 צפון הארץ - חלוקה לאזורי-משנה 36 מפה : 18 הגליל העליון 38 מפה : 19 עמקי הצפון הגדולים 46 מפה : 20 הבקע הסורי-אפריקני 46 מפה : 21 הכרמל והגלבוע 50 מפה : 22 מישור החוף הצפוני 54 ... מפה : 23 רמת הגולן ורכס החרמון 56 מפה : 24 אזורי האקלים של ישראל 70 מפה : 25 כמות המשקעים השנתית הממוצעת בישראל , 73 1990 - 1961 מפה : 26 טמפרטורות ממוצעות בישראל בחודש ינואר 75 מפה : 27 טמפרטורות ממוצעות בישראל בחודש אוגוסט 75 מפה : 28 הנחלים במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ 95 מפה : 29 מהלכו של הירדן 96 מפה : 30 אגן ההיקוות של הירקון 100 מפה : 31 מהלכו של הירקון 102 מפה : 32 מוביל המים הארצי 109 מפה : 33 אתרי טיול במרכז הארץ 141 מפה : 34 אתרי טיול בצפון הארץ 143 מפה : 35 נתיבי התחבורה בישראל 157 מפה : 36 מסילות קיימות ומתוכננות 161 מפה : 37 כביש חוצה ישראל 164 מפה 12 : 38 הערים הגדולות ביותר בישראל 175 מפה : 39 מטרופולין תל אביב 176 מפה : 40 מטרופולין חיפה 190 מפה : 41 חיפה - מפת שימושי הקרקע 193 מפה : 42 נמל חיפה 194 מפה : 43 קיבוץ ניר דוד 214

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר