עמוד:5

פרק ד : הכינרת 104 , פרק ה : מערכת המים הארצית 109 . המושגים העיקריים בתלק הרביעי . 115 , חלק חמישי הכלכלה 117 . פרק א : התעשייה 119 . פרק ב : המסחר 130 . פרק ג : התיירות 136 . פרק ד : החקלאות 146 . פרק ה : התחבורה 156 . המושגים העיקריים בחלק החמישי . 165 , חלק שישי התושבים והיישובים . 167 . פרק א : התושבים 168 . פרק ב : היישובים העירוניים 174 . פרק ג : היישובים הכפריים 211 . המושגים העיקריים בחלק השישי . 227 . מפתח מושגים 229

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר