עמוד:11

ב . צבעו את המפה לפי החלוקה שהצעתם ( צבעו כל חלק בצבע אחר . ( ג . השוו את החלוקה שהצעתם לחלוקות שהציעו תלמידים אחרים . כתבו לפי מה הם עשו את החלוקות שלהם , ומה אפשר ללמוד על המזרח התיכון מכל חלוקה . התבוננו במפות 7-4 בספר הלימוד , וכתבו : א . לפי מה מחולקת ישראל בכל אחת מהמפות ? במפה 4 במפה 5 במפה 6 במפה 7 ב . כתבו באיזה אזור נמצא היישוב שלכם בכל מפה . במפת החלוקה לרצועות נוף במפת החלוקה המנהלית למחוזות במפת החלוקה לאזורי חיוג במפת החלוקה לאזורים ( מפה ( 7 הציעו וכתבו נושא נוסף שלפיו אפשר לחלק את ישראל לאזורים ( היעזרו במפות השונות של ישראל באטלס ובאינטרנט . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר