עמוד:132

רב דף 38 מצאו את המספר העשרוני השווה לשבר באלפיות : כתבו את השבר כסכום של עשיריות מאיות ואלפיות . כתבו ספרות מתאימות בטבלה העשרונית . כתבו את המספר העשרוני המתאים . רב דף זה מתאים לעמוד 60 בחוברת לתלמיד . כדי להכין דף זה לתלמידים יש להשלים בכל סעיף את המונה של השבר באלפיות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר