עמוד:127

רב דף 33 . 1 רונית הוציאה כרטיס הפתעה : כל משתתף יתן לך 0 . 01 לירה . רשמו מהו סכום הכסף שיהיה לכל אחד מהילדים . . 2 פתרו את התרגילים . רב דף זה מתאים לעמוד 52 בחוברת לתלמיד . כדי להכין דף זה לתלמידים יש להשלים בפעילות - 1 את הטור הימני בטבלה . בפעילות - 2 את אותו המחוסר בכל סעיף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר