עמוד:114

ב . מספרים עשרוניים - מאיות רב דף 20 צבעו כל פס לפי השבר הנתון , ומצאו את המספר העשרוני המתאים בעזרת הטבלה . א 100 | כמה עשיריות צבועות ? כמה מאיות צבועות נוסף על העשיריות ? כתבו בטבלה . כתבו מספר עשרוני מתאים ( במספרים ובמילים . ( ב 100 | כמה עשיריות צבועות ? כמה מאיות צבועות נוסף על העשיריות ? כתבו בטבלה . כתבו מספר עשרוני מתאים ( במספרים ובמילים . ( ג 100 | כמה עשיריות צבועות ? כמה מאיות צבועות נוסף על העשיריות ? כתבו בטבלה . כתבו מספר עשרוני מתאים ( במספרים ובמילים . ( ד 100 | כמה עשיריות צבועות ? כמה מאיות צבועות נוסף על העשיריות ? כתבו בטבלה . כתבו מספר עשרוני מתאים ( במספרים ובמילים . ( רב דף זה מתאים לעמוד 34 בחוברת לתלמיד . כדי להכין דף זה לתלמידים יש להשלים מונה בכל שבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר