עמוד:108

רב דף 14 פתרו את תרגילי החיבור והחיסור בעזרת הפסים . רב דף זה מתאים לעמוד 21 בחוברת לתלמיד . כדי להכין דף זה לתלמידים יש לכתוב בכל סעיף תרגיל חיבור או חיסור של מספרים עשרוניים שהסכום בו אינו גדול מ . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר