עמוד:89

נספחים הפרק : מספרים עשרוניים מבדקים : א . מספרים עשרוניים - עשיריות 90 . . . . . . . . . . . . . . ב . מספרים עשרוניים - מבדק מסכם 92 . . . . . . . . . . . דפי רב–דף 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-1 דף טבלאות - עשרוניות 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הפרק : ממוצע מבדק מסכם 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הפרק : אחוזים מבדק מסכם 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - דפי רב דף דפי הרב - דף הם דפים "פתוחים" שיש בהם פעילויות דומות לאלה שבחוברת לתלמיד . במקומות המתאימים בגוף החוברת יש הפניות אליהם . דפי הרב - דף מיועדים לצילום . — אפשר לתת לתלמידים את הדפים כמות שהם , והם ישלימו בהם נתונים כרצונם . — אפשר גם להשלים מראש כמה נתונים בדפים , לפי צורכי התלמידים . במקרה כזה ייתכן שיהיה צורך לשנות במקצת את ההוראות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר