עמוד:83

ב . אחוזים בדיאגראמת עיגול ( עמודים 130-127 בחוברת לתלמיד ) יחידה זו פותחת את ההוראה המסודרת של הנושא . פעילויות 1 ו - 2 הוראה ללא הקניה איך מלמדים ללא הקנייה ? במקום לומר לתלמידים איך לפתור , נותנים להם להתמודד עם הפעילויות בעצמם , לפתור בעיות המתאימות ליכולתם וללמוד בתוך כדי ביצוען . כאלה הן פעילויות 1 ו . 2 בפעילות 1 מוצגת דיאגרמת עיגול . מן הדיאגרמה כל התלמידים מסיקים ש 25 % זה רבע ו 50 % זה חצי . הניסוי הראה שבעבודה עצמית של התלמידים , כשהמורה מסתובבת ביניהם ומספקת את התמיכה הדרושה , הצליחו רובם לפתור את המשימות שבסעיפים א ו ב ולהגיע מוכנים אל הדיון שלאחריהן ( בתחתית עמוד . ( 127 בדיון נותחו דרכי הפתרון שהציעו תלמידים שונים , וכך גם תלמידים שלא הצליחו לפתור בעצמם עד הסוף למדו מתוך הדיון איך אפשר לפתור . שימו לב , בסעיפים א ו ב עוסקים תחילה רק בחלקי העיגול ובאחוזים המתאימים להם , כלומר רק בשתיים מתוך שלוש מערכות המספרים . רק בסעיף ג , שהוא דיון עם המורה , מוסיפים לסיטואציה את מערכת המספרים השלישית : מספרי התלמידים שבסיטואציה . פעילות 2 משמשת תרגול נוסף שבו התלמידים מיישמים את מה שלמדו בפעילות 1 ובדיון שלאחריה . מן הדיאגרמה שבפעילות 2 התלמידים מסיקים ש 10 % הם עשירית , מכיוון שחמש גזרות של 10 % מכסות יחד בדיוק גזרה של חצי . בתחתית עמוד , 128 לאחר פעילות , 2 יש דיון מסכם של התלמידים עם המורה בשאלה מה זה אחוז . בדיון אפשר לעסוק בחלקים ובאחוזים בלבד , ואפשר גם לערב סיטואציה ( או סיטואציות ) שיש בה כמויות מפעילויות 1 ו 2 או כמויות אחרות . הסיכום של הדיון ושל מה שנלמד עד כה נמצא בעמוד הבא , בעמוד 129 בחוברת לתלמיד . פעילויות 5-3 פעילויות אלה , הבאות לאחר הסיכום שבראש עמוד , 129 מתבצעות בעבודה מודרכת בכיתה ומטרתן ליישם את הרעיונות שסוכמו בדיונים עד כה . בכל פעילות נתונה סיטואציה מסוימת , והתלמידים מתבקשים לתאר אותה בטבלת נתונים ובדיאגרמת עיגול . בכל פעילות כזאת מעורבות שלוש מערכות המספרים : בדיאגרמת העיגול רואים את החלקים המתאימים לכמויות השונות , ובטבלה ( וגם בתוך כל גזרה או לידה ) מומלץ לרשום את המידע הידוע על כל כמות חלקית . הבדיקה , שבה עוסקים בדיון שבסוף פעילות 3 וגם בסעיף ד בפעילות , 4 מתבססת על סכום הכמויות שבסיטואציה , שצריך להיות שווה לכמות השלמה , ועל סכום האחוזים , שצריך להיות . 100 תלמידים שפתרו גם את שאלת האתגר 5 ב יוכלו גם לבדוק ולמצוא שסכום החלקים הוא . 1 בכל הפעילויות האלה הכמויות החלקיות הן קבוצות זרות , ולכן הסכום של כולן יחד שווה לכמות השלמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר