עמוד:77

בבעיה זו עוסקים במספרים 1 , 1 ו 3 כמו בבעיה הקודמת , אבל נוסף עליהם עוסקים גם במספרים המתארים את הכמויות : 36 התרגילים שבמבחן , 9 התרגילים ששגתה בהם אפרת ו 27 התרגילים שפתרה נכון . ג . בעיות העוסקות באחוזים דוגמה במבחן היו 63 תרגילים . אפרת פתרה את כולם ושגתה ב 9 מהם . איזה אחוז מהתרגילים פתרה אפרת נכון ? באיזה חלק מהתרגילים שגתה ? בבעיה זו כבר מעורבות שלוש מערכות של מספרים : השלם , , 1 וחלקיו , 1 ו , 3 כמו בבעיה הראשונה הכמויות 36 - תרגילים , 27 תרגילים ו 9 תרגילים - שנוספו בבעיה השנייה מספרי האחוזים , 25 % , 100 % - ו - 75 % שנוספו בבעיה האחרונה . הקושי העיקרי בפתירת בעיות אחוזים הוא העיסוק בשלוש מערכות המספרים בבת אחת . בהמשך המדריך , בהסברים לפעילויות שבפרק , נדווח על צורות ביטוי של הקושי הזה כפי שנחשפו במהלך הניסוי . בפרק זה ( אחוזים - כיתה ה ( ' נעסוק בבעיות מהסוג השלישי , תמיד במספרים נוחים , כמו אלה שבדוגמאות , וכמעט רק באחוזים "נוחים , " כמו , 10 % , 5 % , 1 % כפולות של 75 % , 25 % , 10 % ו , 50 % כפי שמתבקש בתכנית הלימודים . הגישה הדידקטית א . הפרק נפתח בהתחברות לידע קיים של התלמידים בנושא אחוזים . לכל תלמיד יש ידע קודם אחר , ולמקצת התלמידים אין שום ידע קודם בנושא . בהמשך , כשנדון במפורט בפעילויות הפתיחה , נתאר את מגוון התגובות של תלמידים בכיתות הניסוי - כל זה לפני שהתחלנו ללמד את הנושא . ב . בהמשך , כשכבר מתחילים ללמד - במקום להציג לתלמידים רעיון חדש ( למשל , 25 % שווה ל ( ולתרגל אותו פותחים את הלמידה בבעיה המאפשרת לתלמידים להסיק בעצמם את הרעיון החדש ( למשל הקשר בין 1 ל . ( 25 % לאחר התנסות בכמה רעיונות חדשים כאלה מסכמים באופן פורמלי את הרעיונות שנלמדו . הנה , לדוגמה , הסיכום מעמוד 129 בחוברת לתלמיד , שבו , בפעם הראשונה , אחרי שלושה עמודי פעילויות , מוצגת הגדרה מילולית של המושג אחוז :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר