עמוד:75

אחוזים תוכן העניינים מבוא לפרק "אחוזים" 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מה אתם יודעים על אחוזים ? 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . אחוזים בדיאגרמת עיגול 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . אחוז זה מאית 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . מכמויות לאחוזים 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . פעילויות לסיכום : כמויות , חלקים ואחוזים 88 . . . . . . . . . . . . מבדק מסכם 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר