עמוד:74

ו . מפלס הכנרת ( עמודים 121-120 בחוברת לתלמיד ) ביחידה זו התלמידים מקבלים מידע על מפלס הכנרת ומנתחים דיאגרמת עמודות כפולה המתארת את מפלס הכנרת הגבוה ואת המפלס הנמוך בכל שנה בשנים . 2006-1992 יש לשים לב שהנתונים של גובה מפלס הכנרת בס"מ הם מספרים שליליים , ולפיכך מומלץ לעשות חזרה קצרה על מספרים שליליים והשוואה ביניהם לפני לימוד היחידה . אפשר להציע לתלמידים לאסוף נתונים משנת 2007 עד השנה הנוכחית ולהמשיך את הדיאגרמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר