עמוד:72

עמוד 114 בפעילויות 1 ו2– התלמידים משתמשים בטבלאות שבנספח , 2 המציגות את כמויות הגשם היומיות בחודשים הגשומים ביותר בשנה , במהלך 10 שנים , בשש תחנות השירות המטאורולוגי . אפשר לערוך השוואה בין הטבלאות של נספח 1 ( עמ' 3-1 בנספח שבחוברת לתלמיד ) לבין הטבלאות של נספח 2 ( עמודים 12-4 בנספח ) ולציין את הדמיון ואת השוני ביניהן . כמו בפעילות הקודמת גם כאן התלמידים צריכים לבחור שתי תחנות מטאורולוגיות שונות מתוך שש התחנות הנתונות , לאחר מכן לבחור חודש אחד מתוך שלושת החודשים הנתונים וכן לבחור שנה אחת מתוך 10 השנים הנתונות . על סמך הנתונים שבחרו התלמידים הם צריכים לסרטט דיאגרמת עמודות כפולה . כדי להקל את העברת הנתונים לדיאגרמת עמודות אפשר גם כאן לבנות טבלה המשווה בין כמויות הגשם בכל הימים בשתי התחנות . הטבלה יכולה להיראות כך : החודש שבחרתם : השנה שבחרתם : התחנה הראשונה שבחרתם : התחנה השנייה שבחרתם : עמוד 115 בעמוד זה התלמידים מתוודעים למושג החדש "שכיחות יחסית , " המבטא את החלק היחסי של נתון מסוים ממספר הנתונים הכולל . כדי לחשב שכיחות יחסית יש לחלק את השכיחות של הנתון במספר הנתונים : את השכיחות היחסית מבטאים בשברים או באחוזים . בדוגמה הראשונה שבעמוד 115 אפשר לראות שהשכיחות היחסית של הימים שלא ירדו בהם משקעים בחיפה בחודש דצמבר 1996 היא , 18 משום שמספר הימים שלא ירדו בהם משקעים בחודש זה הוא , 18 וסך כל הימים בחודש זה הוא . 31 בדוגמה השנייה משתי הדוגמאות לשכיחות היחסית צריך לציין שהכוונה למספר הימים שלא ירדו בהם משקעים בחיפה ( בחוברת לתלמיד נשמטה עובדה זו . ( על סמך הדוגמאות לחישוב השכיחות היחסית מצפים שהתלמידים יצליחו לחשב באותה הדרך את השכיחות היחסית של הנתונים שאספו בפעילות הקודמת . טבלה כמו זו שהוצעה לעיל יכולה לעזור גם לחישובים אלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר