עמוד:71

בפעילות 4 התלמידים צריכים לחשב את טווח המשקעים ואת ממוצע המשקעים שירדו בתל אביב ובירושלים על פי הנתונים המוצגים בדיאגרמת העמודות הכפולה שבעמוד . 111 אם מחשבים לפי הנתונים של העיר תל אביב , מקבלים שטווח המשקעים שירדו בתל אביב בחודשי החורף ( סעיף א ) הוא , 467 . 1 - 0 = 467 . 1 כלומר 467 . 1 מ"מ , וממוצע המשקעים שירדו בתל אביב בחודשי החורף ( סעיף ג ) הוא , ( 0 + 6 . 8 + 26 . 0 + 52 . 7 + 467 . 1 + 63 . 5 + 40 . 7 + 1 . 1 + 0 ) : 9 = 73 . 1 כלומר 73 . 1 מ"מ . כאשר כותבים את כמויות המשקעים בסדר עולה ( סעיפים ה ו–ז , ( יש לשים לב שצריך לכתוב פעמיים את הכמות של 0 מ"מ ( המופיעה בשני חודשים - ספטמבר ומאי . ( בסעיף ז התלמידים מתבקשים למצוא את החציון של כמויות המשקעים בירושלים . החציון הוא הנתון המופיע באמצע רשימה המסודרת מהנתון הקטן ביותר אל הנתון הגדול ביותר . חישוב החציון מתבצע בדרך זו : מסדרים את כל הנתונים ברשימה מסודרת מהקטן לגדול . אם מספר חברי הקבוצה הוא אי–זוגי - החציון הוא המספר האמצעי ברשימה . אם מספר חברי הקבוצה הוא זוגי - מחשבים את הממוצע בין שני המספרים האמצעיים . לדוגמה : בסדרת המספרים 5 , 7 , 10 , 16 , 19 החציון הוא המספר . 10 בסדרת מספרים 4 , 6 , 16 , 19 החציון הוא 11 כי . ( 6 + 16 ) : 2 = 11 כאשר כותבים את הכמויות לפי הסדר , רואים שהחציון של כמויות המשקעים בתל אביב הוא 26 . 0 מ"מ , והחציון של כמויות המשקעים בירושלים הוא 9 . 1 מ"מ . עמוד 113 הפעילות בעמוד זה עוסקת בניתוח סיכויים . נושא זה נלמד כבר בכיתה ד' - התלמידים עסקו בזיהוי מצבים שיש בהם אי–ודאות לעומת מצבים ודאיים . זהו חלק מתורת ההסתברות העונה על שאלות כגון : מה הסיכוי שתרופה מסוימת תרפא את מי שנטל אותה ? מה הסיכוי שירד מחר גשם ? הסתברות של מאורע היא מספר המציין את ‘ הסיכוי של המאורע להתרחש . ' ההסתברות של מאורע יכולה להיות בין 0 ל . 1– הערכים הקיצוניים של ההסתברות 0 ) ו ( 1– הם של המאורעות הוודאיים : הסתברות של מאורע להתרחש היא אחת , ( 1 ) כאשר ברור שהמאורע יתרחש . כלומר , כל התוצאות האפשרויות נכללות במאורע . לדוגמה : ההסתברות שבהטלת קובייה יתקבל מספר קטן מ10– היא , 1 שכן כל התוצאות האפשרויות ( המספרים ( 6-1 קטנות מ . 10– הסתברות של מאורע להתרחש היא אפס , ( 0 ) כאשר ברור שהמאורע לא יתרחש . לדוגמה : ההסתברות שבהטלת קובייה יתקבל מספר גדול מ10– היא , 0 שכן בהטלת קובייה אין שום תוצאה גדולה מ . 10– בפעילויות בנושא ניתוח סיכויים בעמוד 113 על התלמידים לבחור מתוך מחסן מילים את המילים המתאימות לאירועים שונים של ירידת גשם . כפעילות נוספת אפשר לבקש מהתלמידים לחבר בעצמם משפטים שבהם המילים האלה ( ודאי , סביר , לא סביר , בלתי אפשרי , ייתכן ) בהקשרים שונים מירידת גשם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר