עמוד:69

אם , לדוגמה , נבחר להציג את הנתונים בקבוצות של 20 מ"ק , תיראה טבלת השכיחויות כך : מומלץ שכל קבוצה בכיתה תבחר תחום קבוצה שונה , וכך יהיה אפשר לראות התפלגויות שונות . אפשר לערוך דיון עם התלמידים על השאלה מה קורה אם בוחרים תחום גדול יותר או קטן יותר . אפשר לראות שבכל צורות הייצוג רוב הערים נמצאות בתחום מסוים אחד ( שהוא למעשה השכיח , ( ורק ערים בודדות הן חריגות ונמצאות בקצוות . כמו כן רואים שככל שרוחב הקבוצה קטן יותר , כך גם הפערים בין הקבוצות קטנים יותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר